Šéfdirigent

Štefan Britvík (narozen v roce 1955, v České republice) studoval klarinet a dirigování na Pražské konzervatoři. Poté pokračoval ve studiu dirigování soukromě u Zdeňka Košlera (který byl dirigentem České filharmonie, orchestru Národního divadla a spolupracoval s mnoha evropskými a japonskými orchestry) a u Přemysla Charváta (dirigenta orchestru opery Národního divadla).

Dirigent Štefan Britvík

“Hudba je pro mě vzácný dar a je mou povinností přijímat tento dar vděčně a s radostí”

Po ukončení studií začal pracovat jako sbormistr a dirigent. Jako dirigent Sboru Českého rozhlasu spolupracoval s mnoho známými orchestry a dirigenty v mnoha zemích Evropy. Například: jako sbormistr spolupracoval na uvedení Prokofjevovy kantáty „Alexandr Něvskij“ s dirigentem A. Boreykem a Drážďanskou filharmonií. Jako sbormistr také spolupracoval na provedení Mahlerovy II. symfonie s dirigentem J. Levinem na festivalu ve Verbier (v roce 2004), dále na provedení Bachovy mše H-moll v Marseille atd. Vystupoval také na dalších festivalech ve Francii, Německu, Španělsku, Itálie,Švýcarsku aj. Jeho velkým uměleckým počinem byla spolupráce se sborem Santa Cecilia v Římě. Spolupracoval rovněž při uvedení oper v Rouen a na známém operním festivalu v Orange. (v Orange s dirigentem L. Slatkinem).

Mezi jeho nejvýznamnější dirigentské počiny se sborem patří provedení světové premiéry skladby „Es werde Licht“ zkomponované současným českým skladatelem Petrem Ebenem. Tuto skladbu provedl na festivalu duchovní hudby v německém městě Schwäbisch Gmünd, v srpnu 2001. Významná v této souvislosti je také skutečnost, že tato skladba byla zkomponovaná na objednávku tohoto festivalu a byla velmi kladně přijatá hudební kritikou, jak z hlediska kvality kompozice, tak i díky jejímu mimořádnému provedení.

Jako dirigent spolupracuje Štefan Britvik s mnoha českými orchestry, a vystupuje s nimi doma i v zahraničí. Spolupracoval s Pražským filharmonickým orchestrem, Musici di Praga, Komorním orchestrem Národního divadla atd. V současné době je uměleckým vedoucím a šéfdirigentem orchestru Symphony Prague.

Mezi jeho nejvýznamnější dirigentské úspěchy patří provedení „Requiem“ , zkomponované arménským skladatelem žijícím ve Švýcarsku, Haigem Vartanem. Tuto skladbu provedl ve světové premiéře v Ženevě a Curychu k uctění památky arménské genocidy.

V Paříži provedl Koncertantní symfonii W.A.Mozarta a mši Sancti Bernadeti J. Haydna s Janáčkovým komorním orchestrem a Komorním sborem Českého rozhlasu. K vynikajícím vystoupením patří rovněž provedení Haydnovy Nelsomesse a Dvořákovy Mše D – dur v Montreale na Sicílii v roce 2003.

V únoru 2004 dirigoval zahajovací koncert „Roku české hudby“ na festivalu v divadle L’Esplanade v Saint-Etienne ve Francii. Na tomto koncertě provedl s mimořádným ohlasem Smetanovu Vltavu, Dvořákův violoncellový koncert H – moll s vynikajícím sólistou Markem Drobinským a Dvořákovu Novosvětskou. Také tento koncert byl přijat jak s mimořádným ohlasem publika v sále , tak i odbornou kritikou v místním tisku.

V roce 2006 uskutečnil významné turné po Itálii, na kterém byla provedena Má vlast a Dvořákova Novosvětská. Dále v tomto roce vystoupil se sborem v Palermu se skladbou Carmina Burana s dirigentem Rafaelem Frühbeck de Burgos. V Olomouci na festivalu duchovní hudby provedl se sborem Kodályho Missu brevis. V říjnu spolupracoval Štefan Britvík se sborem na provedení 13. Symfonie “Babi Jar“ D. Šostakoviče s Hamburským symfonickým orchestrem a dirigentem A. Boreykem.

Na přelomu roku 2006-2007 absolvoval Novoroční turné po Španělsku, na kterém dirigoval skladby Strausse, Smetany, Dvořáka, Suka atd. Také toto turné bylo přijato s mimořádným zájmem publika i odborné kritiky.

Spolupracuje také s hudebním vydavatelstvím Multisonic, kde natočil řadu CD, z nichž mnohé jsou světovými premiérami.

Za svou uměleckou činnost by zapsán do encyklopedie Who is who, II. vydání, z roku 2003.