CV orchestru

orchestr

 

Orchestr „SYMPHONY PRAGUE“ je privátní orchestr, který se skládá z nejlepších hráčů renomovaných pražských orchestrů (Česká filharmonie, FOK, SOČR, orchestr opery Národního divadla) a již několik let vystupuje s vekým ohlasem především v zahraničí. Známý je v zahraničí svou vynikající interpretací českých klasiků Vysoká profesionální úroveň všech hráčů orchestru je zárukou vynikající zvukové kvality, dokonalé plasticity a interpretování skladeb na nejvyšší stylové úrovni. Díky této skutečnosti má orchestr velmi široký repertoár a interpretuje i nejobtížnější díla, která byla v symfonickém žánru zkomponována. Po stránce umělecké se orchestr snaží co nejlépe reprezentovat Prahu a Čechy a to právě zmíněným zařazováním významných skladeb českých skladatelů (Dvořák, Smetana, Martinů, Janáček).

Orchestr vystupuje v Německu, Španělsku, Francii a dalších zemích Evropy.

Na vystoupení orchestru navazují opětovná pozvání orchestru na evropské festivaly (Brandenburgische Sommerkonzerte, Bayreuther Osterfestival, mezinárodní festival „Summerwinds Münsterland“ atd.) a jako hostující orchestr opakovaně vystupuje ve Stuttgartu (Liederhalle), v Suhlu (Congress Centrum Suhl), v Mnichově (Gasteig), Paříži aj.

Orchestr Symphony Prague uskutečnil již několik zahraničních turné např: měsíční turné ve Francie a Itálie v roce 2009 a měsíční turné v Německu v lednu 2011).

Orchestr spolupracuje s německým sborem MÜNCHNER BACHCHOR a Pražským koncertním sborem.

Z českých sólistů vystupuje často s orchestrem houslista Miroslav Vilímec (koncertní mistr České filharmonie), Jan Hoďánek (sólo-hobojista orchestru FOK), Petr Němeček (fagotista orchestru FOK) a další, k zahraničním sólistům patří Mark Drobinsky (violoncello) a François- Joël Thiollier (KLAVÍR).

Kromě interpretace symfonického repertoáru se orchestr také věnuje oblasti duchovní a chrámové hudby a také v této oblasti dosáhl několika významných úspěchů, například pod vedením šéf dirigenta orchestru Štefana Britvíka provedl rovněž se sborem Českého rozhlasu světovou premiéru Requiem za Arménii skladatele Haiga Vartana v Ženevě a Curychu .

Vystoupení Symphony Prague jsou velmi kladně přijímána kritikou.

Vedle své zájezdové činnosti, která tvoří hlavní těžiště práce, orchestr vystupuje také na domácí hudební scéně. V Praze hraje orchestr pravidelně v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci.

Uměleckým vedoucím a šéf-dirigentem orchestru je od jeho založení v roce 2008 dirigent Štefan Britvík. Orchestr spolupracuje i s jinými dirigenty.